اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم

مشتریان عزیز:
باتوجه به مشکلات بوجود آمده در
تامین مواد اولیه تولید و نوسانات
قیمتی کالا و ارز فروش اینترنتی تکمیل صنعت چرخ
متوقف و فروش بصورت تماس مستقیم انجام خواهد شد

با احترام

اشتراک گذاری پست