نظرسنجی

مشتری گرامی:
لطفا با تکمیل و ارسال فرم زیر ما را در بهبود کیفیت خدمات و محصولات یاری نمایید. با تشکر و احترام

چگونگی مشاوره

نحوه برخورد فروشندگان و پرسنل

کیفیت محصولات

نحوه بسته بندی کالا

تحویل به موقع کالا

قیمت ارائه محصولات

پشتیبانی در فروش محصول

ما را در مقایسه با رقبا چگونه ارزیابی می کنید؟

میزان رضایت کلی از تکمیل صنعت چرخ